Z9A7940

Aanscherpingen in KNLTB jeugdopleiding zet speler nog meer centraal

De KNLTB wil met het Nederlandse toptennis een serieuze concurrent zijn en blijven binnen het internationale toptenniscircuit. Om de structuur en prestatiecultuur van het opleiden van talentvolle spelers en speelsters in Nederland een volgende kwaliteitsimpuls te geven, voert de bond vanaf 1 september 2024 een aantal verbeteringen door in haar jeugdopleiding.  

De grootste aanscherpingen vinden plaats in het jeugdprogramma voor de leeftijd 7-10 jaar (groep 1) en 11-14 jaar (groep 2) van de aanpak 5 steps to the Top’. Uitgangspunten hierbij zijn een speler gestuurd programma, maatwerk voor de beste spelers en nog meer aandacht voor een bredere groep talentvolle spelers.  

Extra training instroomprogramma

Sinds 2020 faciliteert de KNLTB in samenwerking met tennisleraren uit de privésector het KNLTB instroomprogramma voor kinderen in de leeftijdscategorie 7 tot en met 10 jaar (groep 1). De instroomtrainingen bieden leergierige jeugdspelers, aanvullend op clubtrainingen, een uitdagend programma met gelijkgestemde leeftijdsgenoten en onder goede begeleiding. Per 1 september komt er een splitsing tussen de instroomspelers met een grote ontwikkelingspotentie en de groep daarachter. De betere instroomspelers krijgen één keer per week een extra training vanuit het instroomprogramma, een zogenoemde regiotraining. Deze training, gegeven op 8 locaties in het land, komt bovenop de lokale instroomtraining en de clubtraining. 

Onder andere voor het begeleiden van deze extra regiotrainingen, stelt de KNLTB 3 Regio Jeugd Coaches aan, die medeverantwoordelijk en aanspreekpunt zijn voor de talentontwikkeling van jeugd t/m 12 jaar. Zij richten zich naast de ontwikkeling van de spelers ook op de doorstroom van de jongste jeugd van voornamelijk grotere jeugdverenigingen. Heb je interesse in deze vacature? Dan kan je hier solliciteren. 

Individuele vergoeding selectiespelers 11-14 jaar 

Een selectie van de beste spelers uit het KNLTB instroomprogramma stroomt door naar het jeugdprogramma 11-14 jaar (groep 2) van ‘5 steps to the Top’. Ook in deze leeftijdsfase voert de KNLTB een aantal verbeteringen door. Het programma wordt nog meer speler gestuurd en er komt maatwerk voor de beste spelers. Concreet betekent dit dat de huidige opzet van gecertificeerde tennisscholen verdwijnt. Voor het seizoen 2024-2025 keert de KNLTB een individuele subsidie uit aan selectiespelers in plaats van aan de gecertificeerde tennisscholen. De spelers komen in aanmerking voor een vergoeding als hun trainings- en wedstrijdprogramma voldoet aan de eisen die geformuleerd zijn in het Meerjaren Opleidingsplan Tennis (MOT). Uiteraard blijft de samenwerking met de huidige gecertificeerde tennisscholen bestaan, zij blijven onderdeel van het netwerk van locaties waar prestatieve programma’s gevolgd kunnen worden. 
 
Een andere belangrijke toevoeging in het programma voor deze leeftijdsgroep zijn de regiotrainingen. De beste spelers uit de landelijke selectie blijven wekelijks trainen op het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen. De overige landelijke selectiespelers krijgen naast de reguliere training bij hun privétrainer een wekelijkse, door de KNLTB gegeven, regiotraining aangeboden. Daarnaast komt een bredere groep spelers t/m 12 jaar met potentie voor nationaal niveau in aanmerking voor een nieuw te vormen regionale KNLTB selectie. Ook zij komen in aanmerking voor een wekelijkse regionale training. Door een grotere groep spelers te stimuleren om een goed en volwaardig programma te draaien, wordt er een extra impuls gegeven aan het prestatief tennis in Nederland. Bovendien krijgt de Technische Staf van de KNLTB beter zicht op een bredere groep talentvolle spelers. De vijver voor nationaal en internationaal niveau wordt hiermee dan ook vergroot. 

“De lat moet hoger, zodat we blijven meedraaien in de wereldtop” 

Jacco Eltingh, Technisch Directeur KNLTB: “Sinds 2018 is onze visie en aanpak ‘5 steps to the Top’. Hierin staat de speler centraal, dat is onze basis. Het is onze ambitie voor de tennissport dat Nederland mee blijft draaien in wereldtop, met 4 spelers in de top 100 van het enkelspel. In samenwerking met leraren, tennisscholen, coaches, verenigingen, spelers en hun ouders zijn hierin de afgelopen jaren mooie stappen gezet. Toch moet de lat beduidend hoger als we duurzaam willen presteren op internationaal niveau. De speler dient nog meer centraal te staan en we moeten er samen nog harder aan trekken om meer talenten aan de top te krijgen. Als KNLTB geloven we dan ook dat we door de keuzes die we nu maken nog meer inzicht krijgen in wat er speelt bij trainers, spelers en ouders en daar ook beter naar kunnen handelen.” 

Van talent naar prof 

De internationale top bereiken doe je niet zomaar, daar is naast aanleg ook veel trainingsarbeid, doorzettingsvermogen en discipline voor nodig. Van de vele jeugdleden die jaarlijks tennissen, zullen er slechts enkele de top halen. De KNLTB wil dan ook een toptennisklimaat en opleidingsstructuur creëren in Nederland waarin elk talent van jong tot oud met de juiste training en begeleiding de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen, om uiteindelijk een kans te hebben om van tennis zijn/haar beroep te maken.